Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 16 października 2017 09:48

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stawie Kunowskim przy ul. Długiej, obręb 0014, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271 o powierzchni 0,1300 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr174/2 o powierzchni 0,0849 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

Styków - wykaz nieruchomości

Staw Kunowski - wykaz nieruchomości