URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 16 października 2017 09:48

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stawie Kunowskim przy ul. Długiej, obręb 0014, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271 o powierzchni 0,1300 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr174/2 o powierzchni 0,0849 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

Styków - wykaz nieruchomości

Staw Kunowski - wykaz nieruchomości

 

Czy wiesz, że...

macieknajwiększym drzewem w gminie Brody jest dąb "Maciek". Owód jego pnia  wynosi aż 7 metrów!

elektronik sigara