URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 16 października 2017 09:48

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stawie Kunowskim przy ul. Długiej, obręb 0014, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271 o powierzchni 0,1300 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr174/2 o powierzchni 0,0849 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

Styków - wykaz nieruchomości

Staw Kunowski - wykaz nieruchomości

 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara