URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 25 września 2017 13:39

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Lp.

Nr działki

 

Pow.

w ha

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł                 i termin

wnoszenia

opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

1

18

0,1700

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Rudniku przy
ul.Ostrowieckiej

Brak Planu Zagospodarowania przestrzennego.
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, działka przeznaczona jest pod zabudowę intensywną i usługi nieuciążliwe

170,00 zł

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 grudnia każdego roku.

KI1H/00021831/0

Dzierżawa z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy

 

UWAGA:

1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Brody określającego wysokość stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,
3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 25.09.2017r. do dnia 16.10.2017r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.
Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 13:44
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara