Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
piątek, 25 sierpnia 2017 11:13

  Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)   i n f o r m u j e, że natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Krynkach w pobliżu ul. Długiej, obręb 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1220/3 o powierzchni 0,4400 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0320 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie w pobliżu ul. Poprzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 174/7
o powierzchni 0,0281 ha i 3/7 o powierzchni 0,0039 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ogródek przydomowy.
3. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,5891 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2/8 o powierzchni 0,2647 ha i 2/12 o powierzchni 0,3244 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

W załącznikach poniżej znajdują się do pobrania wykazy nieruchomości:

Wykaz nr 1.

Wykaz nr 2.

Wykaz nr 3.

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 14:10
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara