Brody - stan alarmowy (film) Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 28 kwietnia 2017 11:58

rzeka-kamienna-wysoki-stan-zalew-brodzki-01minStan alarmowy wprowadzono w Brodach na rzece Kamiennej oraz na Zbiorniku Wodnym Brody. Przepływ wody poniżej tamy wynosi obecnie 25,80 m3/s. Jak informuje pani Karolina Szczałuba - Kierownik Nadzoru Wodnego Zespołu Zbiorników Wodnych Brody Iłżeckie – Wióry, w chwili obecnej nie występuje zagrożenie dla zdrowia i mienia ludności zamieszkującej tereny usytuowane poniżej tamy.

Zbiornik Wodny Brody jest przygotowany na przyjęcie fali powodziowej. Rezerwa powodziowa akwenu wynosi 2,353 mln m3.

 


Poprawiony: piątek, 28 kwietnia 2017 12:48