Nowy wóz dla OSP w Lubieni Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 13 lutego 2017 15:01

Gmina Brody realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia"

Celem projektu jest zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu jest skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom (jak np. pożary, katastrofy ekologiczne, itp.) i ograniczanie ich skutków. Przedmiotowa jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony m.in. przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Starachowickiego. OSP w Lubieni stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Gminy Brody. Po przeprowadzeniu postepowania przetargowego i dokonaniu zakupu w/w samochodu zostanie osiągnięty założony efekt projektu.

Wartość projektu: 900 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 675 000,00 zł
Wkład Gminy Brody: 225 000,00 zł

logo-ue-rpo-swietokrzyskie-gmina-brody

Poprawiony: poniedziałek, 13 lutego 2017 15:37