Redukcja filii bibliotecznych Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 26 listopada 2009 09:10

mz-bibl-bro8mWójt Gminy w Brodach informuje, ze zamierza wprowadzić zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach w związku z redukcją filii. Zgodnie z obecnie obowiązującym statutem Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach posiada trzy filie: w Krynkach, Lubieni i Stykowie. Po zmianie statutu zakłada się funkcjonowanie dwóch filii - w Stykowie i Lubieni.

Powyższe zmiany organizator uzasadnia następująco: analiza liczby czytelników oraz wypozyczeh w filii bibliotecznej w Krynkach wykazała bardzo małe zainteresowanie tą placówką, co wskazuje, że nie spełnia ona oczekiwanej roli. Lepsza dostępność uslug bibliotecznych oraz wyższy ich standard w nowo wyremontowanym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach, niewielka odleglosc od filii w Krynkach w pełni gwarantuje zaspokojenie potrzeb czytelniczych w ramach proponowanej zmiany sieci bibliotecznej na terenie gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 26 listopada 2009 09:25