OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 listopada 2009 00:00

PB.7331/104/09

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) na podstawie wniosku złożonego przez PW SPIN-B Andrzej Zielonka zam. os. Rosochy 82/37, 27-400 Ostrowiec Św. działającego z upoważnienia i na rzecz Urzędu Gminy Brody

 

ZAWIADAMIAM

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- budowie kanału sanitarnego z rur PCV o średnicach: Ø350, Ø315, Ø250, Ø200, Ø160 wraz z 4 przepompowniami kompaktowymi i rurociągami tłocznymi z rur PE o średnicach: Ø110, Ø150, Ø75, oraz przyłączami elektrycznymi do przepompowni – 4kpl. W miejscowości Brody obejmującej ulice: Akacjową, Piaskową, Szkolną. - na działkach:

Obręb Brody

457/2, 431/2, 432/2, 432/1, 461, 462, 501, 392, 433/2, 433/1, 434/1, 502, 436/1, 436/2, 1214, 429/2, 430/1, 430/2, 506, 444, 442/2/, 439, 446/1, 544/1, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 1239, 517, 518, 535/2, 538, 1254, 552/1, 557/1, 871/1, 567, 568/3, 569, 575, 571/1, 581/2, 584/2, 589, 906, 897, 896/1, 892/1, 884/1, 535/2, 538, 1524, 539, 543, 850/1, 851/1, 854/1, 855/3, 855/4, 858/1, 862/1, 866, 863/1, 867/1, 872/5, 872/3, 872/4, 589, 590/2, 591/1, 592, 593, 594, 911/1, 914/1, 915, 919, 923/1, 927/1, 924/1, 931/3, 599/1, 600, 601, 937/2, 940/2, 946/2, 952/2, 958/2, 959/2, 980/2, 1255, 991/2, 1009/2, 1014/2, 1015/2, 1020/2, 1021/2, 608, 610/1, 612, 613, 614, 615, 617/3, 618/1, 623, 626/1, 630, 631, 634/1, 636, 640, 641, 645, 662/2, 671, 675, 681, 688/1, 691, 695/1, 1039/2, 1050/3, 1070/3, 1071/4, 1085/8, 1094/2, 1100/8, 1100/9, 1101/3, 1119/2, 1214, 703/1, 704/1, 711, 716, 1132, 770, 639, 638/2, 635, 634/2, 634/1, 619, 642, 643/1, 647, 648, 651/1, 652/1, 655, 656, 659/1, 665, 668, 669, 672, 673, 676, 677, 679/1, 679/2, 682, 684/2, 684/1, 689/2, 690/1, 693/1, 694, 698/1, 701, 761, 758/2, 757, 754, 753, 752, 749, 748, 745, 744, 741, 740, 737, 736, 1252, 1254, 733, 731/1, 731/2, 730, 725, 726, 721, 718, 717, 714, 713, 710, 709, 706, 705, 702, 701, 734/2,437, 435/1, 435/2, 454/1, 1228, 1250/1, 511/2, 445, 447, 554/2, 546/5, 546/6, 884/1, 577/1, 892/1, 896/1, 539, 542, 221/1200, 952/6, 980/2, 618/2, 618/4, 618/5, 621/ 622, 664/1, 689/1, 767, 762/1, 762/2, 765, 429/1, 431/1, 434/5, 503, 511/2, 445, 452/2, 451, 450, 446/2, 531, 548/1, 549, 560/1, 561/1, 595, 596/1, 602, 603, 605, 606/3, 607, 610/1, 617/4, 617/5, 621, 622, 624, 625, 628, 629, 632, 720, 728, 734, 735, 875, 897, 901/1, 902/1, 914/2, 945/1, 952/6, 960/2, 962/2, 978/2, 1082/3, 1176, 1179, 1189/1, 1182/2, 1185, 1186, 1187, 1188, 1235.

 

Inwestor: Urząd Gminy Brody                                                   Pełnomocnik: PW SPIN-B Andrzej Zielonka

ul. Stanisława Staszica 3                                                           Os. Rosochy 82/37

27-230 Brody                                                                           27-400 Ostrowiec Św.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 116 tel. (41) 271-13-46 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

Poprawiony: środa, 18 listopada 2009 10:09