Strona Główna Ogłoszenia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 października 2009 11:05

PB. 7331/94/09

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez

Gminę Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pełnomocnik: F.W.H.U „PROJEKT” ul. Olszynowa 1,  27-200 Starachowice

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sieciową ścieków, zlokalizowanych w Kuczowie gm. Brody  na działkach o numerach ewidencyjnych: 365/1, 367, 370/1, 370/2, 613/1, 613/4, 371, 674, 368.


Inwestor:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody


Pełnomocnik:

F.W.H.U „PROJEKT”

ul. Olszynowa 1,

27-200 Starachowice

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 116 tel. (41) 271-13-46 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Poprawiony: piątek, 23 października 2009 11:12
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?

elektronik sigara