Strona Główna Ogłoszenia Czy wiesz jak pisać wnioski do programów unijnych?

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Czy wiesz jak pisać wnioski do programów unijnych? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 05 października 2009 13:11

PROGRAM KONFERENCJI

„Finansowanie działalności oraz zarządzanie projektami”

Adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku Kamiennej ul. Tysiąclecia 20

Data: 21 październik 2009  godz. 9.00 – 15.00

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności tworzenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do udziału osoby zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo.

 

9.00 – 9.15  Otwarcie konferencji oraz promocja projektu „Wsparcie i rozwój ekonomii społecznej”.

- Ks. dr Andrzej Drapała Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie

 

9.15 – 11.00 III sektor w województwie świętokrzyskim, prezentacja możliwości rozwoju i dobrych praktyk

- Prowadzenie: Joanna Alberska

 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Warsztaty szkoleniowe „Wniosek krok po kroku”

- warsztaty kształtujące umiejętność tworzenia projektów (formułowanie celów, działania, rezultaty i produkty, grupy odbiorców, budżet i harmonogram) w grupach obejmujących tematykę bezrobocie/ wychowanie/ zdrowie.

 

13.00-13.30 Przerwa na lunch

13.30 – 15.00 Warsztaty szkoleniowe cd.

15.00 Zakończenie spotkania.

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w warsztatach szkoleniowych. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentów, na który składa się:

- formularz zgłoszeniowy,

- zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób pracujących, lub oświadczenie w przypadku osób nieaktywnych zawodowo.

- kserokopia dowodu osobistego.

Osobiście lub pocztą w Biurze Projektu, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie spotkania. Wszelkie informacje można uzyskać u koordynatora projektu – P. Justyna Strzelecka, tel. 041 366 94 02.

Formularz zgłoszeniowy oraz wzory zaświadczeń dostępne do pobrania na stronie internetowej www.nadziejarodzinie.org.pl/wires w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara