Strona Główna Ogłoszenia Ważne dla właściceli psów

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ważne dla właściceli psów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 05 maja 2014 13:49

pies-czarny-zasady-utrzymania-gmina-Brody-rasa-typu-labrador-mMając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, przypominamy obowiązujące zasady utrzymywania psów i kotów na terenie gminy Brody.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody, właściciele psów czy kotów mają obowiązek stałego dozoru tych zwierząt i zapewnienia ochrony mieszkańców przed uciążliwością możliwą ze strony wolno biegających czworonogów.

Pies powinien być trzymany na smyczy lub na ogrodzonym terenie, na który nie mają wstępu osoby trzecie. Nieruchomość ta powinna być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację opiekuna. Na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne, należy uzyskać zezwolenie Wójta. Wykaz wspomnianych ras znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2013 r. nr 77, poz. 687). W trakcie spacerów na smyczy, zwierzęta te powinny mieć założone kagańce. Innym obowiązkiem właścicieli psów o wieku powyżej trzech miesięcy, jest wykonanie szczepień ochronnych tych zwierząt - nie rzadziej, niż co 12 miesięcy. Zaświadczenia te należy okazywać na żądanie władzom sanitarnym, weterynaryjnym, policji oraz osobom upoważnionym przez wójta. Ponadto informujemy, że osoby, które chcą dokarmiać bezpańskie psy muszą dokonać stosownego zgłoszenia o tym do Urzędu Gminy Brody. W przeciwnym przypadku osoby dokarmiające zwierzęta będą traktowani jako ich właściciele.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, niewywiązywanie się z powyższych obowiązków grozi karą grzywny. Prosimy o stosowanie się do nich nie tylko ze względu na sankcje, ale ogólnie przyjęte zasady relacji dobrosąsiedzkich.

Poprawiony: poniedziałek, 05 maja 2014 13:56
 

Czy wiesz, że...

macieknajwiększym drzewem w gminie Brody jest dąb "Maciek". Owód jego pnia  wynosi aż 7 metrów!

elektronik sigara