Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 25 listopada 2013 11:53

Zarząd Wojewódtzwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wnioski można składać w terminie: od 29.11.2013 r. do 13.12.2013 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów w godz. 7.30 – 15.30.

Działanie objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, działającej na terenie gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów.Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku wynosi 1 516 884,47 zł (słownie zł: jeden milion pięćset szesnaście tys. osiemset osiemdziesiąt cztery i 47/100).
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór wniosków z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” z następujących typów projektów:
1. budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
2. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej,
3. zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne,
4. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem tradycyjnych zawodów.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku można znaleźć na stronach: www.lgd-srws.pl, www.minrol.gov.pl oraz www.prow.sbrr.pl.

 

Czy wiesz, że...

kk3najprawdopodobniej już w 1353r. wybudowano modrzewiowy kościół w Krynkach p.w. Św. Marcina. Stał on przy obecnych zabudowanich ulicy Długiej. Do dziś stoi tam krzyż upamiętniający lokalizację świątyni. Podobno niektóre belki w kryneckiej dzwonnicy pochodzą z tego kościoła!

elektronik sigara