Dotacje dla aktywnych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 07:27

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Działanie pod nazwą „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działającej na terenie gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 11.09.2013 r. do 11.10.2013 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów w godz. 7.30 – 15.30. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej www.lgd-srws.pl.
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie w godz. 7.30 – 15.30
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2013 roku wynosi 1 000 000,00 zł (słownie zł: jeden milion i 00/100). Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnione są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl oraz do wglądu w siedzibie biura. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 30 74 938.

Poprawiony: poniedziałek, 26 sierpnia 2013 07:49