Zasady przydzielania zasiłków Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 13 czerwca 2013 11:30

podtopienia-dom-dziurow-gmina-brody-swietokrzyskie-mPo ostatniej nawałnicy, wiele budynków i upraw w gminie Brody zostało zalanych wodą. Straty są ogromne. Do 13 czerwca, do urzędu gminy wpłynęło już 54 podania o przyznanie zasiłku na usuwanie skutków podtopień. Część pieniędzy już zostało przekazanych najbardziej potrzebującym. Ze względu na to, że Wojewoda Świętokrzyski nie ogłosił stanu klęski żywiołowej, gmina będzie miała mniej pieniędzy na wypłaty zasiłków. Poniżej prezentujemy zasady przyznawania zasiłków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013r., ustalone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

„Będziemy wnioskować o pomoc do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przekazywać pieniądze z budżetu gminy by pomóc poszkodowanym. Jednak już trzeba się liczyć z tym, że kwota zasiłków będzie mniejsza niż sądziliśmy” – powiedział Andrzej Przygoda – Wójt Gminy Brody.  Obecnie w terenie działają trzy komisje urzędu gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do szacowania strat w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach, na polach i rowach oraz w infrastrukturze gminnej.
Pomoc wypłacana przez ośrodek pomocy społecznej przeznaczona może być na remont budynku (lub lokalu) mieszkalnego, który został zniszczony bądź uszkodzony w wyniku klęsk takich jak: silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicia, powodzie lub osuwiska ziemi. Osobami uprawnionymi do zasiłku są gospodarze budynku w czasie wystąpienia klęski czyli:  właściciele nieruchomości, osoby, którym przysługuje własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu. Pod warunkiem zgody właściciela, o pomoc mogą ubiegać się też najemcy oraz osoby na rzecz których ustanowiono prawo dożywotniego zamieszkania nieruchomości. Pomoc przyznawana jest wyłącznie dla jednego budynku mieszkalnego -  niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia.  Z zasiłku można sfinansować remont lub zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody, niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu oraz koszty uporządkowania terenu. Osoby uprawnione zobowiązane są do przedstawienia faktur i rachunków na udokumentowanie kosztów poniesionych z zasiłku. Jeżeli ktoś nie rozliczy się prawidłowo z pomocy będzie musiał zwrócić otrzymane pieniądze. Pomoc nie przysługuje jeżeli w dniu zdarzenia gospodarstwo nie było prowadzone. Nie można ubiegać się o zasiłek na remont zabudowań gospodarczych, budynków w budowie, domków rekreacyjnych, letniskowych, czy obiektów o innym charakterze niż mieszkalny – np. dróg dojazdowych. Zasiłek może być przyznany w wysokości do 20 tys. zł. Kwota pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód ustalonej przez komisję, w skład której chodzą pracownicy ośrodka pomocy społecznej.  Zasiłek powinien być przyznawany w transzach. Wysokość pierwszej transzy wynosi do 10 tys. zł. W przypadkach uzasadnionych można przekazywać wyższe kwoty. Wypłata kolejnej transzy będzie poprzedzona weryfikacją prawidłowego wykorzystania poprzednich środków. 

Pobierz cały tekst wytycznych ministerstwa.

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2013 13:32