URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Oferta pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 24 stycznia 2013 14:29

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik sekretariatu porozumienia.

 

OPIS STANOWISKA PRACY ZAWIERAJĄCY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

-        zapewnienie sprawnej obsługi Sekretariatu Porozumienia lokalnych grup działania Województwa Świętokrzyskiego;

-        logistyczne przygotowanie spotkań przedstawicieli lgd wchodzących w skład ww. Porozumienia,

-       prowadzenie sekretariatu ww. porozumienia,

-       przyjmowanie i nadawanie korespondencji,

-       zbieranie wszelkich informacji ważnych dla lokalnych grup działania i przekazywanie ich grupom wchodzącym w skład ww. porozumienia,

-       redagowanie pism, aktualności na stronę internetową i informacji prasowych.

 

  1. OKREŚLENIE WYMIARU CZASU PRACY:

-     pełny etat.

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE, KTÓRE WINIEN SPEŁNIAĆ PRZYJMOWANY PRACOWNIK:

-        wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne bądź zarządzanie i marketing,

-        znajomość PROW 2007 – 2013,

-        pół roku pracy na podobnym stanowisku lub w administracji,

-        nastawienia na realizację powierzonych zadań,

-        nastawienia prospołeczne,

-        miła prezencja,

-        asertywność.

 

  1. WYMAGANIA POŻĄDANE STAWIANE NOWEMU PRACOWNIKOWI:

-       znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa dotyczących Osi IV PROW 2007 – 2013),

-       nastawienie na ludzi,

-       sumienność i terminowość.

 

  1. UMIEJĘTNOŚCI:

-       bardzo dobra obsługa sprzętu biurowego (ksero, fax., skaner),

-       dobra obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, Internet, poczta elektroniczna),

-       umiejętność prowadzenie rozmów przez telefon,

-       mile widziana znajomość języka angielskiego lub jednego z krajów UE.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

-       Życiorys/CV/,

-       List motywacyjny,

-       Dokument poświadczający wykształcenie/ dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

-       Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie przy ul. Rakowska 5, do dnia 25 stycznia 2013 r.

Ww. dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./.

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści:

- „Oferta pracy na stanowisko Pracownik sekretariatu porozumienia” oraz

- „Nie otwierać przed 25 stycznia 2013r.”

 

 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara