Gmina Brody dość spokojna Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

w.hamera-mW gminie Brody jest w miarę bezpiecznie. Wynika to z informacji Pani nadkom. Wioletty Hamery – Komendanta Komisariatu Policji w Brodach. Choć można życzyć sobie, żeby  na terenie gminy było mniej przestępstw, to okoliczni mieszkańcy mogą czuć się o wiele bezpieczniej niż w Starachowicach. Temat działalności policji, omawiany był  w czasie obrad Rady Gminy w Brodach 23 września br.

Podsumowując pracę komisariatu, Pani komendant powiedziała, że w 2011 roku miało miejsce 6 przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Wydarzyły się 3 wypadki drogowe: w Krynkach w Młynku i w Lipiu. Stwierdzono 16 przypadków kradzieży. (w 2010 było ich 9). Wzrosła ilość przestępstw związanych z przemocą domową - z 4 w 2010r. do 10 – 2011r. Liczba ta jest stosunkowo niewielka, ale wciąż wiele osób pokrzywdzonych nie zgłasza przestępstwa na policję.  Dużym problemem dla użytkowników dróg są nietrzeźwi kierowcy. W br. ukarano 44 osoby „na podwójnym gazie”. Policjanci zatrzymali też 9 osób, którym wcześniej zabrano prawo jazdy.

Na podobnym poziomie co w zeszłym roku utrzymuje się liczba przestępstw z udziałem nieletnich – 4 przypadki. Przy komendzie powiatowej policji funkcjonuje Nieetatowy Zespół ds. Nieletnich, który nadzoruje młodzież z grupy ryzyka. Pani Wioletta Hamera powiedziała, że wszystkie większe festyny i imprezy sportowe przebiegły spokojnie.

W 2011 wszczęto 161 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Z tej liczby, 25 wykroczeń dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, 12 – przeciwko mieniu, 4 – przeciwko obyczajności publicznej, a 8 dotyczyło osób nietrzeźwych. W ramach codziennej pracy wystawiono łącznie 160 mandatów. Zdecydowana większość z nich dotyczyła ruchu drogowego. W 2010 wypisano 255 mandatów.

Ogólna wykrywalność przestępstw zaistniałych na terenie gminy Brody wynosi niewiele ponad 85%.

Poprawiony: wtorek, 04 października 2011 13:40