Najdroższa inwestycja w gminie Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 26 marca 2010 07:41

preum-kanalizacja-mW 2009 roku gmina Brody zajęła II miejsce konkursie na najbardziej ekologiczną gminę województwa. Od wielu lat samorząd stara się poprawić czystość Zalewu Brodzkiego poprzez budowę kanalizacji. W 2010 roku zostanie wykonany kolejny odcinek sieci - w miejscowości Brody ulice: Szkolna, Piaskowa i Akacjowa. Jest to najdroższa inwestycja w 2010 roku.

W budżecie gminy na to zadanie przewidziano ok. 2 mln zł. Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna o łącznej długości prawie 11 km wraz z czterema przepompowniami. Będą mogli z niej skorzystać właściciele ok. 140 posesji. Zadanie to zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Aktualna wartość inwestycji to prawie 8 mln zł. 16 marca 2009 r podpisano pre-umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. ponad 4,7 mln zł. Planuje się rozpoczęcie prac w I półroczu br.

Poprawiony: piątek, 26 marca 2010 07:57