Osiedle Górki odnowione Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow   
wtorek, 19 września 2017 11:47

osiedle-gorki-brody-otwarcie-drogi-2-minW dniu 9 września br. odbyło się uroczyste poświęcenie  wyremontowanych dróg na osiedlu Górki w Brodach. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, radni, ksiądz proboszcz Wojciech Zdon oraz mieszkańcy wsi.  

W ramach zadania wykonana została przebudowa odcinka ulicy Na Stoku o powierzchni ok. 623 m2. Powstał także dwustronny chodnik o szerokości 1,5m. Koszt inwestycji rozliczony z budżetu gminy wyniósł ponad 106 tyś. zł. Przebudowane są także ulice Południowa i Słoneczna. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 850m i szerokości 5,5m oraz chodniki o szerokości 1,5m o łącznej powierzchni 2 217 m2. W celu odprowadzenia wód powierzchniowych na części drogi został wykonany rów kryty, pozostałe rowy zostały umocnione elementami betonowymi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 807 tys. zł brutto, w tym środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ok. 480 tys. zł i środki własne Gminy Brody ok. 328 tys. zł.
W ubiegłym roku, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Brody otrzymała 175 tys. dofinansowania z budżetu państwa. Dzięki temu wsparciu oraz środkom własnym gminy w kwocie ok. 352 tys. zł na ulicy Wójtowskiej położono nową nawierzchnię asfaltową. Oprócz remontu drogi o długości ok. 1 km utwardzono pobocze i kompleksowo rozwiązano sprawę odwodnienia ulicy.

Poświęcenie wyremontowanych dróg przez księdza proboszcza Wojciecha Zdona.
 

Ulica Na Stoku w Brodach.

Ulica Południowa w Brodach.

Ulica Słoneczna w Brodach.

Ulica Wójtowska w Brodach.

Poprawiony: środa, 20 września 2017 11:05