Remonty na ulicy Kościelnej Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 23 września 2009 13:18

ul.kosc-mNa ukończeniu jest remont drogi powiatowej -  ulicy Kościelnej w Krynkach. Wkład gminy Brody (50% wartości)  wynosi 242,6 tyś. zł.

Przetarg na to zadanie wygrała firma „BUDROMOST” Starachowice za kwotę ponad 485. Tyś. zł. W zakres prac wchodzi remont drogi na długości 430 mb; w tym:
-roboty ziemne - 454 m3
- podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej - 215 m2

 

 

 

 

ul.kosc1-m

- nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa wyrównawcza - 225,75 ton,
- warstwa ścieralna - 2219,4 m2
- przepust skrzynkowy pod koroną drogi - 15 mb
- pobocza z materiału kamiennego i zamknięcie poboczy destruktem - 332,5 m2
- chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 630 m2
- umocnienie skarp płytami ażurowymi - 232 m2
- umocnienie rowu elementami typu GARA 430 mb.

Termin wykonania remontu upływa 30 września br.

Równocześnie z modernizacją drogi zadbano o piękne otoczenie kamiennej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, stojącej na rogu ulic Kościelnej i Aptecznej w Krynkach. W 1904 wznieśli ją parafianie kryneccy, którzy uczcili w ten sposób 50 rocznicę ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. W trakcie prac drogowych, przed figurą  wykonanie zostały granitowe schody z fundacji Państwa Grażyny i Grzegorza Adamusów z Krynek. Wójt Gminy Brody Andrzej Przygoda czyni starania o wpisanie kapliczki do rejestru zabytków. Wysłane już zostało w tym celu stosowne pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Chciałbym także odnowić samą kapliczkę, oczyścić z farby i przywrócić jej pierwotny blask – powiedział gospodarz gminy Brody.

 

 


Zdjęcia ulicy i kapliczki w trakcie remontu:

Poprawiony: środa, 23 września 2009 14:00