Dofinansowania do utylizacji azbestu Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

eternit-Harald-Weber-wikimedia-commons-minWójt Gminy Brody informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2014.

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Gminy Brody oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Brody (Sekretariat) do 31.03.2014 do godz. 15.15.

Potrzebne dokumenty:

wniosek
zał. nr 1 o prawie do dysponowania nieruchomością
zał. nr 2 - informacja o wyrobach zawierających azbest

Druki można pobrać również w Urzędzie Gminy Brody (Referat Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony środowiska pok. nr 115).

Poprawiony: czwartek, 16 stycznia 2014 07:51