Mieszkańcy wykazali się odpowiedzialnością Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

deklaracja-odpady-urzad-gminy-Brody-mTakie opinie można było usłyszeć na sierpniowej sesji Rady Gminy w temacie nowego systemu zbiórki odpadów. Ernest Kumek z urzędu gminy podał dane, z których wynika że blisko 98% właścicieli gospodarstw złożyło do urzędu gminy deklaracje o wyborze opłaty za śmieci.

Jeżeli chodzi o pozostałe dwa procent gospodarstw, to do właścicieli 321 posesji wysłano wezwanie do złożenia deklaracji. Pozytywnie na pismo odpowiedziało 220 właścicieli. Na 57 wezwań nie było odpowiedzi, co skutkowało ponownym wezwaniem. Kolejnym krokiem będzie wszczęcie postępowania administracyjnego. 42 posesje są niezamieszkałe. Anulowano 4 deklaracje z powodu zgonów mieszkańców, którzy prowadzili jednoosobowe gospodarstwa.
System zbiórki odpadów działa sprawnie. Mieszkańcy gminy na ogół przystosowali się do zmian. Prawdopodobnie wpływ na to ma fakt, że segregacja odpadów w gminie Brody prowadzona jest już od 10 lat. Wójt Gminy Brody dziękuje mieszkańcom za zrozumienie sprawy i rzetelność w składaniu deklaracji. Do urzędu gminy zgłaszane były pojedyncze problemy z posesjami pod które ciężki pojazd nie może dotrzeć. W tych miejscach, śmieci zabierze mniejszy samochód dostawczy.
Więcej informacji: www.brody.info.pl/gospodarka-odpadami.html