Jak się pozbyć azbestu? Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

eternit-azbest-minWójt Gminy Brody ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2013 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody. Wnioski należy składać do 31 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Brody.

Poniżej udostępniamy wzory dokumentów do pobrania. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania, mogącego być podstawą roszczeń. Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentacji, wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyznaniu pomocy.

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji  należy kontaktować się z Referatem Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brody - tel. (041) 271-13-40, pok. Nr 115.

 

Do pobrania:

 

Ponadto, przypominamy o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2013 roku spisu wyrobów zawierających azbest. Przedsiębiorcy powinni dostarczyć te dane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego a osoby fizyczne do Wójta Gminy Brody. Plik można pobrać poniżej.

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2013 14:22