Strona Główna Gospodarka odpadami

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Azbest wymaga zgłoszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
azbest-mWójt Gminy Brody informuje, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., mieszkańcy gminy Brody posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu, rury kominowo-azbestowe itp., powinni sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania.
Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 14:33
Więcej…
 
Będzie zbiórka elektrośmieci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Ernest Kumek   
elekrosmieci2-m

W gminie Brody rusza duża akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniach 7 i 8 listopada, w wyznaczonych punktach na wsiach, będzie można za darmo oddać stare urządzenia takie jak pralki, lodówki, telewizory, drukarki, wiertarki, telewizory, komputery, a także baterie, żarówki i świetlówki.

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2011 13:52
Więcej…
 
Gdzie wyrzucić stary telewizor? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

elektrosmieci-mOd około roku, dobrze układa się współpraca gminy Brody z firmą MB Recycling zajmującą się utylizacją odpadów. Od ponad roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie zostawić w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Mieści się on w Krynkach przy ul Długiej 3a za remizą strażacką, na terenie tzw. „bazy” Zakładu Gospodarki Komunalnej. Akcja ta ma na celu zredukowanie ilości śmieci pozostawianych w lasach i przy drogach.

Poprawiony: wtorek, 04 października 2011 13:40
Więcej…
 
Będą kontrole posesji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

smieci1-minUrząd Gminy w Brodach informuje, że w dniach od 9 maja do 30 listopada 2011 r. będą prowadzone kontrole nieruchomości. Sprawdzane będą m. in. umowy na wywóz śmieci oraz umowy na odprowadzanie ścieków do kanalizacji. W miejscowościach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, właściciel posesji powinien posiadać umowę na opróżnianie szamba.

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2011 07:46
Więcej…
 
Jak sie pozbyć starej lodówki? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Ernest Kumek   

elektrosmieci-minGmina Brody rozpoczęła współpracę z firmą MB Recykling zajmującą się utylizacją odpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można teraz zostawić w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Mieści się on w Krynkach przy ul Długiej 3a za remizą strażacką, na terenie tzw. „bazy” Zakładu Gospodarki Komunalnej. Można tam bezpłatnie oddać kłopotliwe śmieci takie jak stare, niepotrzebne urządzenia RTV AGD. Do tej pory trzeba było za to płacić firmom zajmującym się zbiórką śmieci.

Poprawiony: piątek, 08 października 2010 13:46
Więcej…
 
Ulgi dla osób starszych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

smieci1minNa ostatniej sesji Rady Gminy w Brodach, Andrzej Przygoda - Wójt Gminy Brody zaproponował, by w opłatach za śmieci zrobić ulgi dla niektórych osób. W maju rada będzie dyskutowała na tym, czy zezwolić osobom starszym, oddającym niewiele śmieci na wystawianie kosza raz na dwa miesiące. Byłaby to duża oszczędność dla tych osób. „Dobrze by było żeby z ulg skorzystały ci, co rzeczywiście w ciągu miesiąca nie zapełniają kosza. W takim  przypadku będę prosił o opinię Radę Sołecką” – powiedział gospodarz gminy.

Poprawiony: czwartek, 13 maja 2010 13:59
 
Konkurs dla sumiennych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

lcd17Firma ATK  z Radomia, która odbiera śmieci od mieszkańców gminy Brody, organizuje konkurs. Ufundowano nagrodę w postaci 37 - calowego telewizora LCD.  Właściciele posesji, sumiennie płacący rachunki za wywóz odpadów,  będą mogli go wygrać w czerwcu poprzez losowanie.  Kolejny tego typu konkurs przewidziany jest przed Bożym Narodzeniem.

Poprawiony: wtorek, 18 maja 2010 10:59
 
Będą kontrole posesji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Ernest Kumek   

smieci-mOd 5 maja do 30 listopada 2010 r. będą prowadzone kontrole posesji pod kątem wywozu śmieci oraz podłączenia budynków do kanalizacji. W razie przybycia komisji kontrolnej do Państwa domów, prosimy przygotować umowę na odbieranie śmieci wraz z dowodami płatności. Właściciele posesji nie podłączonych do kanalizacji powinni przedstawić umowę na opróżnianie szamba z potwierdzeniem opłat w tym zakresie.

Poprawiony: czwartek, 29 kwietnia 2010 06:31
Więcej…
 
Ważna informacja dla klientów firmy "ELMEX" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek, Mariusz Zawłocki   

smieci-minW związku z wymówieniem umów na odbiór odpadów komunalnych przez firmę „ELMEX” informujemy, że od grudnia 2009 roku usługę wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy będzie świadczyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling z siedzibą w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 3. Mieszkańcy gminy Brody, którzy nie posiadają jeszcze zawartej umowy na wywóz odpadów mogą podpisać umowę na świadczenie usługi u sołtysa każdego sołectwa lub zgłosić telefonicznie do centrali firmy ATK Recykling tel. 0-48 365 11 40.

Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2009 08:52
 
Obowiązki właścicieli nieruchomości Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek, Mariusz Zawłocki   

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 zobowiązuje właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku m.in. przez:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
  • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.


Urząd Gminy Brody informuje, że właściciele posesji są zobowiązani do przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej. Każdy, kto podłączył budynek do sieci powinien zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (budynek Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 212) w celu podpisania umowy na korzystanie z sieci.

Na terenie Gminy Brody mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mogą podpisywać umowy na wywóz odpadów z niżej wymienionymi firmami posiadającymi zezwolenie wójta na świadczenia takich usług:

1.    P.W.N.S. “ALMAX” Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom, tel. 048-362-88-42


2.    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom, tel. 048-365-11-40
Firma gwarantuje odbiór śmieci niesegregowanych raz na miesiąc z pojemników lub worków o pojemności 120 l w cenie 8 zł na miesiąc od posesji. Odbierane są także raz na miesiąc śmieci z pojemników o pojemności 240 litrów w cenie 14 zł. za miesiąc od posesji. Dodatkowo raz w miesiącu można oddawać odpady segregowane(opakowania plastikowe, szkło). Przedsiębiorstwo prowadzi także sprzedaż pojemników na śmieci o pojemności 120 litrów w cenie 100 zł oraz pojemników (240 litrów) za 150 zł.

3.    „ORKAN” Wywóz i Utylizacja Odpadów Komunalnych Stałych i Płynnych
ul. Relaksowa 36, 27-230 Brody, Tel. 041-271-15-55

4.    Pan Marek Danielski „ELMEX”
Młynek ul. Podgórska 34, 27-230 Brody, tel. 041-271-13-01

5.    REMONDIS Sp. z o. o.
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św. Tel. 041-262-41-00

6.    Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska

ul. Krakowska 211, 27-110 Skarżysko – Kamienna, tel. 041-253-81-23
Firma prowadzi usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.

7.    Zakład Usług Transportowo-Handlowych
ul. Graniczna 5/27, 27-200 Starachowice
tel. 041-274-90-57

8.    P.P.H.U. Teresa Karwacka
Krynki ul. Górna 42, 27-230 Brody, tel. 041-271-14-79
Predsiębiorstwo zajmuje się wywozem odpadów z kontenerów KP-7 o pojemności 7m3.

 

Wyżej wymienione firmy zobowiązane są do odbioru wszystkich selektywnie zbieranych odpadów z gospodarstw domowych,
w tym:

  • odpadów wielkogabarytowych;
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • odpadów z remontów.

Pliki do pobrania:
Poprawiony: środa, 06 stycznia 2010 09:34
 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 6 z 6

Czy wiesz, że...

w latach 1919-1954 wsie na naszym terenie należały do gminy Styków z siedzibą w Starachowicach? W 1952 roku gmina składała się z 12 gromad: Brody, Budy, Brodzkie, Dziurów, Jabłonna, Kuczów, Lipie, Lubienia, Michałów, Ruda, Skała, Styków i Styków Kolonia.

elektronik sigara