Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Podsumowania i podziękowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 02 stycznia 2012 07:52

mz-DSC08721minW przedostatnim dniu 2011 roku, Andrzej Przygoda - Wójt Gminy Brody  zorganizował spotkanie podsumowujące mijający rok. Do urzędu gminy przybyli reprezentanci lokalnych środowisk, do których wójt skierował podziękowanie za dotychczasową współpracę. Na zakończenie, kolędy zaśpiewał Męski Chór Parafialny z Krynek.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób: radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, miejscowi biznesmeni, przedstawiciele stowarzyszeń, urzędu gminy i jednostek podległych. Przybyła Pani Komendant Komisariatu Policji w Brodach – nadkom. Wioletta Hamera oraz księża z parafii Krynki – ks. kan. Andrzej Sasin, ks. kan. Wojciech Zdon.

W swoim wystąpieniu, wójt podsumował mijający rok. Był to czas wyborów parlamentarnych i przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślił, że dla lokalnej społeczności, ważnym wydarzeniem była śmierć społecznika i wieloletniego wójta - Andrzeja Śliwy. Przypomniał, że w lutym i marcu odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli. Wójt podsumował też ubiegłoroczny budżet. Gmina pozyskała z zewnętrznych źródeł aż ponad połowę środków na inwestycje. Dużo uwagi, samorząd poświęcił sprawom oświaty. Nie przeprowadzono reorganizacji szkół, ale prace w tym temacie te będą kontynuowane. Wójt podzielił się z zebranymi danymi na temat budżetu mijającego roku. W 2011 roku, zadłużenie gminy zmniejszyło się o 30% i na koniec roku 2011 wynosi ok 26,2%. Gospodarz gminy wymieniał największe inwestycje mijającego roku: kanalizację w Brodach, liczne remonty dróg oraz otwarcie w Krynkach, czwartej w gminie świetlicy wiejskiej. Wójt podał też garść danych statystycznych. W roku szkolnym 2010 – 2011 uczęszczało 1157 uczniów tj. o 27 uczniów mniej, niż w poprzednim okresie. Liczba mieszkańców naszej gminy wykazuje tendencje spadkową. Obecnie wynosi 11 066 osób, tj. o 12 osób mniej, niż w roku poprzednim. Kobiet jest 5 703, mężczyzn 5 363. Zawarto 106 związków małżeńskich, tj. o 22 mniej, niż w roku 2010. Niepokojący jest ciągły wzrost liczby rozchodzących się małżeństw. Orzeczono bowiem 34 rozwody i jedną separację. Optymizmem napawa spadek bezrobocia w gminie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Brody  w mijającym roku wynosiła 812 osób i była o 85 osób mniejsza, niż w roku poprzednim. Samorząd starał się wspierać najuboższych mieszkańców gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach wykorzystał kwotę prawie 4,2 mln zł -  o ponad 92 tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym. Kontynuowano prace zmierzające  do oczyszczenia zbiornika Brody – rozpoczęto pilotażowy program oczyszczania wykonując rekultywację tzw. „Małego stawu”. Jednym z priorytetów samorządu w 2011 roku, było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Mieszkańcy mogą korzystać z form działalności kulturalnej i sportowej. Działają cztery dobrze wyposażone świetlice wiejskie. Niewątpliwym sukcesem jest zdobycie przez jednego z członków Polskiego Związku Wędkarskiego z naszego terenu złotego medalu w mistrzostwach świata w wędkarstwie rzutowym w Czechach.

Przy lampce szampana, Andrzej Przygoda oraz Jerzy Stąporek -  Przewodniczący Rady Gminy złożyli serdeczne życzenia noworoczne. Na zakończenie spotkania, wystąpił Chór Męski Parafii Krynki. Goście chętnie przyłączali się do śpiewu znanych kolęd i pastorałek.

 


Zdjęcia:

Poprawiony: poniedziałek, 02 stycznia 2012 12:29
 

Czy wiesz, że...

skwkrgłazy z rezerwatu "Skały w Krynkach" powstały z osadów dolnotriasowej rzeki, a zaledwie 2 km od  od rezerwatu, znajduje się odsłonięcie skał powstałych w podobnym okresie, lecz w środowisku morskim. Zobacz

elektronik sigara