Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Podsumowanie roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 03 stycznia 2011 13:24

mz-DSC04174pgminW ostatnim dniu 2010 roku, Andrzej Przygoda - Wójt Gminy Brody  zorganizował spotkanie podsumowujące mijający rok. Do urzędu gminy przybył Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm R.P. oraz reprezentanci lokalnych środowisk, do których wójt skierował podziękowanie za dotychczasową współpracę. Na zakończenie, kolędy zaśpiewał Męski Chór Parafialny z Krynek.

Na spotkaniu obecni byli radni gminy Brody, sołtysi księża z parafii na terenie naszej gminy, Komendant Policji w Brodach, przedstawiciele PZOZ „Panaceum” w Brodach, Dariusz Nowak – radny powiatowy,  dyrektorzy szkół, prezesi organizacji pozarządowych oraz kierownicy referatów urzędu gminy. Wójt powiedział, że mijający rok obfitował w ważne dla Polaków wydarzenia. Mieszkańców gminy dotknęła powódź , chociaż nie w tak tragiczny sposób jak w innych regionach Polski. Andrzej Przygoda wymienił najważniejsze inwestycje takie jak: sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kuczowie, wymiana posadzek w budynku szkoły w Brodach, rozbudowa i przebudowa sześciu dróg, budowa trzech chodników oraz prace związane z usuwaniem skutków powodzi.

Wójt podał też garść danych statystycznych: Gminę Brody zamieszkuje obecnie 11 074 osób - o 30 osób mniej niż w 2009 roku. Kobiet jest 5 686,mężczyzn zaś 5 388. Urodziło się 96 dzieci (w ubiegłym roku było ich 136). Zawarto 118 małżeństw - o 54 mniej niż w poprzednim roku, natomiast wzrosła liczba rozwodów z 23 do 28. Stopa bezrobocia w gminie zmniejszyła się z 13,5% do 13,2%. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach wykorzystał  więcej pieniędzy na swoje cele statutowe. Różnica o ponad 300 tys. zł więcej, niż w 2009 roku.

Gospodarz gminy przypomniał, że porozumiano się z właścicielem Zalewu Brodzkiego. Ustalono, że firma „Zębiec” oczyści tzw. „Mały Staw”. Na podstawie doświadczeń na tym niewielkim zbiorniku powstanie optymalna metoda oczyszczenia całego zalewu. Ponadto wójt zauważył, że przy kryneckiej parafii zawiązało się koło „Caritas”, w którym wójt jako reprezentant gminy jest członkiem zarządu. Andrzej Przygoda podziękował wszystkim za pracę dla dobra gminy Brody,  w tym mieszkańcom gminy za to, że w I turze wyborów wybrali go ponownie na wójta.

Życzliwe słowa dla mieszkańców gminy wypowiedział także poseł Krzysztof Lipiec.  Powiedział,  że sytuacja w gminie Brody, dobrze wygląda na tle innych jednostek samorządu. Przy lampce szampana, Andrzej Przygoda oraz Jerzy Stąporek -  Przewodniczący Rady Gminy złożyli serdeczne życzenia noworoczne. Na zakończenie spotkania, wystąpił Chór Męski Parafii Krynki. Goście chętnie przyłączali się do śpiewu znanych kolęd i pastorałek.

 
Galeria zdjęć:

Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2011 07:52
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?

elektronik sigara