Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Zaśpiewajmy razem hymn! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Ewa Sobecka   

Napis: "Niepodległa do Hymnu!" Jest to kadr z filmu https://www.youtube.com/watch?v=ydxjYVwcKRQPrzyłączmy się do działania „Niepodległa do hymnu" organizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa". Zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania do Urzędu Gminy Brody nagrań wideo, w których będzie śpiewany Hymn Państwowy. Dzięki tym nagraniom zostanie zmontowany i opublikowany jeden film.

Celem tej akcji jest promocja wartości patriotycznych oraz obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W południe 11 listopada Mazurek Dąbrowskiego wybrzmi w mediach. Niestety, nie możemy razem realnie zaśpiewać hymnu ale zróbmy to wirtualnie! Zachęcamy, by śpiewać z zachowaniem zasad dystansu społecznego, albo w domach, wraz z rodziną, współlokatorami i najbliższymi. Zachęcamy organizacje i szkoły w gminie do włączenia się w tę akcję.

Technikalia i zasady akcji

Filmy nagrane powinny być w orientacji poziomej i z podkładem muzycznym w tle. Proszę przy nagrywaniu odtworzyć instrumentalną wersję hymnu ze strony: https://commons.wikimedia.org/wiki/Mazurek_D%C4%85browskiego#Sound_files . Jest to konieczne, żebyśmy wszyscy zaśpiewali w jednej tonacji. Nagranie wideo należy przesłać na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wiadomości należy nadać tytuł "Hymn". Jeśli plik będzie miał zbyt duży rozmiar to proszę o wiadomość w celu uzyskania dalszych instrukcji. W wiadomości proszę podać autora przesyłanego pliku byśmy mogli o tym poinformować przy filmie finalnym. Lista nagrań do projektu zostanie zamknięta w dniu 17 listopada 2020 r.

Film, który powstanie w wyniku tej akcji będzie opublikowany na stronach: www.brody.info.pl, https://www.facebook.com/gmina.brody, https://www.youtube.com/user/gminabrody. Gmina ma prawo do montażu przesłanych filmów zgodnie z celami akcji. Wizerunek osób w nadesłanym filmie zostanie zestawiony z innymi uczestnikami projektu o którym mowa wyżej. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji filmu jeśli nadesłanych nagrań będzie mniej niż trzy. Jeśli przesłany film będzie wykraczał poza zasady kultury albo obowiązujące przepisy, to nie będzie brany pod uwagę przy montażu.
Przesłanie filmu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację filmu na ww. stronach oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku osób na nagraniu (na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.). Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Przesłanie filmu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z wiadomością pod tytułem "Hymn" jest równoznaczne z:

  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osoby wysyłającej w zakresie adresu e-mail w celach kontaktowych;
  • oświadczeniem osoby wysyłającej nagranie (autora), że wszystkie osoby, występujące w nagraniu brały w nim udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w zakresie wizerunku i głosu w celu wzięcia udziału w projekcie polegającym na stworzeniu filmu z Hymnem Narodowym oraz na rozpowszechnianie ich danych na ww. stronach sieci internet.

W przypadku osób niepełnoletnich zgody muszą wyrazić ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Film promujący akcję "Niepodległa do hymnu":

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani skontaktować pisemnie lub telefonicznie na adres siedziby administratora, te. 41 271 12 31, wew. 239
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utworzenia filmu i jego publikacji przez Gminę Brody (w tym na stronie internetowej i portalach społecznościowych) w związku z promocją wartości patriotycznych oraz uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., czyli udzielonej przez Panią/Pana zgody, przy czym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Dane kontaktowe mogą być przekazywane podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, natomiast dane w zakresie wizerunku i głosu będą ponadto upubliczniane na stronach: www.brody.info.pl, https://www.facebook.com/gmina.brody, https://www.youtube.com/user/gminabrody
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celach kontaktowych oraz wzięcia udziału w ww. działaniu Gminy Brody.

 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara