Młode producentki filmowe z Lipia wyróżnione Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura, Iwona Frolovs   
wtorek, 29 października 2019 14:06

glowneM-uczennice-z-lipia-wyroznione 
   Podczas Kongresu Edukacji Przyszłości, który odbył się w dniach 22-23 października 2019 na terenie Targów Kielce, miał miejsce finał konkursu filmowego „Dobry zawód – lepsza przyszłość!"

     Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego i trwał od 1 września do 9 października. Organizatorami filmowych zmagań byli Świętokrzyski Kurator Oświaty i Wojewoda Świętokrzyski. Fundatorami nagród w konkursie byli Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice", Bałtowski kompleks turystyczny i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Świętokrzyski.

     Patronat medialny nad wydarzeniem objął Program Trzeci Telewizji Polskiej i Radio Em. Pośród celów konkursu znajdziemy, m.in. promocję i przybliżenie specyfiki kształcenia oraz wykonywania pracy w wybranych zawodach, rozbudzanie kreatywności wśród młodzieży oraz doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.

     Komisja poddała ocenie zgłoszone filmy biorąc pod uwagę: pomysłowość, kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, nowatorstwo, techniczne wykonanie filmu, zrozumiały i ciekawy sposób ujęcia zagadnienia, czas trwania filmu i wrażenie artystyczne.
Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu Diana Cieślik i Dorota Kruk, pod opieką wychowawczyni Pani Katarzyny Zdziesińskiej, nakręciły film pod tytułem „Mały człowiek – wielkie marzenia", za który jury konkursu przyznało im wyróżnienie.
W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.