Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie podnoszą swoje kwalifikacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Śpiewak, Rajmund Gębura   
wtorek, 13 listopada 2018 14:09

  ZPO-Stykow-MaltaGlowneM
   Nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie, Panie Agnieszka Pastuszka, Diana Raban, Justyna Śpiewak i Małgorzata Tomczyńska już kolejny raz postawiły na doskonalenie zawodowe i doskonalenie języka angielskiego.

   Tym razem były to kursy poszerzające słownictwo, utrwalające gramatykę i biegłość językową oraz kursy metodyczne nauczania języka angielskiego. Szkolenia odbywały się w ramach projektu: „Podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oparte na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym drogą do sukcesu i wszechstronnego rozwoju ucznia" w ramach akcji Erasmus Plus KA1″ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".

    Zespół Placówek Oświatowych oraz Gmina Brody pozyskały 67 999,64 zł na jego realizację. Kursy prowadzone były na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii przez znakomicie przygotowanych anglojęzycznych trenerów. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów doskonalących wymowę i słownictwo oraz jako zajęcia praktyczne – pozwalające uczestnikom poznać nowe metody pracy z uczniami oraz narzędzia do osiągania zamierzonych celów nauczania. E-Tools, Using Computers Exploiting the Internet, voki, toolsforeducators, nationalgeographic, sparklebox, quizbusters, epals, song, music, visual aids oraz wiele innych. Narzędzia zwiększają atrakcyjność lekcji angażując różne środki percepcji ucznia.
  
   Kurs metodyczny CLIL Practical Methodology for Primary Teacher w Portsmouth trwał dwa tygodnie. Zajęcia odbywały się w sześcioosobowej grupie. Wraz z nauczycielami z Hiszpanii, Włoch i Austrii nauczycieli uczyli się wykorzystywać metodę CLIL. Głównym celem tej metody jest zdobycie wiedzy z przedmiotu np. geografii czy biologii z równoczesnym ćwiczeniem języka. Stosowanie metody CLIL wymaga od nauczyciela dużej kreatywności i stosowania różnorodnych technik tj. obrazki, zdjęcia, filmy, prawdziwe obiekty, scenki, zabawy edukacyjne oraz IT a każdy uczeń powinien być inspirowany do wytężonej aktywności i angażowany do pracy.
Oprócz udziału w zajęciach językowych organizatorzy kursów zadbali również o stronę kulturową projektów, tak więc uczestnicy odbyli ciekawe wycieczki po miastach i regionach krajów goszczących co niewątpliwie zwiększyło ich wiedzę na temat historii, tradycji i kultury miejc, w których przebywali.

   Panie z Zespołu Placóewk Oświatowych w Stykowie, które uczestniczyły w projektach zgodnie twierdzą, że warto brać udział w tego rodzaju szkoleniach ponieważ z jednej strony pozwalają one nauczycielom na zdobycie nowej wiedzy i doskonalenie własnego warsztatu pracy, a zdrugiej strony pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami kursów.


 

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 14:28
 

Czy wiesz, że...

szlakowskaz-mprzez teren gminy Brody wytyczono i oznakowano łącznie ok 136 km szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych?

elektronik sigara