Usuwamy azbest Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow   
piątek, 26 października 2018 08:13

znaki-azbest

W dniu 20 września 2018 r. Wójt Gminy Brody Marzena Bernat podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach na usunięcie 135 ton odpadów zawierający azbest. 

Odbierane pokrycia dachowe zawierające azbest są zbierane i utylizowane w następstwie przyjętego uchwałą nr V/26/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku przez Radę Gminy w Brodach Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody na lata 2015-2032. Całkowity koszt prac wynosi 39.220,20 zł. w tym środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w wysokości 19.610,10 zł, tj.50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Poprawiony: piątek, 26 października 2018 11:19