Oczyszczą Mały Staw! Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 31 marca 2010 13:52

maly-staw1min12 marca, odbyły się rozmowy o możliwości oczyszczenia wód Zalewu Brodzkiego, w których uczestniczył Wójt Gminy Brody - Andrzej Przygoda. Na spotkaniu ustalono, że zostanie oczyszczony tzw. „Mały Staw”, który zasila główny zbiornik wodny. Znajduje się on między Rudą a Brodami.

Zakłady Górniczo -  Metalowe „Zębiec” zadeklarowały chęć oczyszczenia Zalewu Brodzkiego z wykorzystaniem metody, której firma jest współautorem -  powiedział prezes firmy - Mateusz Kryziński. Potrzebna jest jednak zgoda zarządcy zbiornika, czyli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Okazało się to jednak problemem. Pan Leszek Bagiński – dyrektor RZGW nie chciał się zgodzić na prace w zalewie dopóki nie zostanie potwierdzona skuteczność metody proponowanej przez „Zębiec”. To zdanie podzielał ekspert obecny na spotkaniu - prof. Stanisław Podsiadłowski. Po dłuższych negocjacjach udało się ustalić, że najpierw specjaliści zajmą się „Małym Stawem”. Na podstawie opinii naukowców powstanie optymalna metoda oczyszczenia wód. Jedną z rozważanych możliwości jest dozowanie preparatu na bazie skały ilastej – tzw. bentonitu. Jeżeli akcja pilotażowa się powiedzie, nie powinno być poważnych przeszkód do uruchomienia prac na Zalewie Brodzkim.

„Rozmowy były bardzo ciężkie, ale cieszę się, że sprawa czystości wód w zbiorniku ruszyła z miejsca” – powiedział Wójt Gminy Brody. Porozumienie pomiędzy „Zębcem” a  RZGW zostanie podpisane w najbliższych dniach.

Poprawiony: wtorek, 13 kwietnia 2010 07:21