Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Jednogłośnie poparli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 30 marca 2010 11:51

mz-DSC03973minRadni gminy Brody na sesji, w minioną sobotę,  jednogłośnie udzielili poparcia dla działań wójta Andrzeja Przygody w 2009 roku. Wójt podziękował radnym za silną akceptację dla jego pracy. Zanim odbyło się głosowanie, obecni na sali wysłuchali sprawozdania wójta. Dotyczyło ono tego co w minionym roku udało się zrobić w gminie.

Zanim wójt zabrał głos, Pani Skarbnik Gminy omówiła dochody gminy i wydatki poczynione w ubiegłym roku. Bogumiła Bugaj powiedziała, że prawie 10% budżetu przekazano na spłatę kredytu wraz  odsetkami. Obecnie dług wynosi ponad 47% dochodów. (dopuszczalne maksimum to 60%) Gospodarowanie finansami publicznymi było prawidłowe, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, będąca instytucją kontrolującą gminę.

Najważniejsze osiągnięcia w 2009 roku referował wójt Andrzej Przygoda. Wśród nich wymienił: utworzenie świetlic wiejskich w Brodach i Stykowie, remont dróg w Rudzie, Krynkach, Dziurowie i Lipiu. Udało się przeprowadzić program gimnastyki korekcyjnej z zajęciami na basenie. Wójt mówił także o nowych pomocach dydaktycznych (np. tablica multimedialna), remontach szkół, programie stypendialnym dla uczniów z rodzin niezamożnych (prawie 98 tys. zł), Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych (prawie 50 tys. zł.) oraz o dotacjach przekazanych dla stowarzyszeń (71 tys. zł.). Gmina pokryła także koszty transportu i utylizacji eternitu -  łącznie prawie 48 ton. Andrzej Przygoda zwrócił uwagę na to, że coraz więcej osób przegląda nową stronę internetową gminy. Adres www.brody.info.pl odwiedza ponad 250 osób dziennie. Wójt podał także  garść danych demograficznych. W porównaniu z 2008 rokiem liczba mieszkańców wzrosła pobierz-prezo 58 osób. Coraz więcej rodzi się dzieci. Małżeństwo zawarły 172 osoby, zarejestrowano 23 rozwody oraz dwie separacje.

Po tym wystąpieniu przyszedł czas na opinie radnych. Tomasz Budzyń – przewodniczący komisji budżetowej stwierdził, że wskaźniki budżetu na 2009 rok są wręcz wzorowe a zadłużenie jest prawidłowo spłacane. Agnieszka Jarocha, która kieruje pracami komisji oświaty zwróciła uwagę na to, że gmina wykazała się duża aktywnością w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. Dzięki staraniom wójta  do budżetu wpłynęło aż prawie 1,9 mln złotych.  Stwierdziła, że aż 45% wydatków majątkowych przekazywane było na inwestycje.

Pozostali radni nie zgłaszali uwag do sprawozdania wójta. W głosowaniu okazało się, że absolutorium dla wójta zostało uchwalone jednogłośnie. Następnie rozległy się brawa dla Andrzeja Przygody. Gospodarz gminy podziękował radnym za poparcie a także wyraził wdzięczność dla współpracowników: sołtysów oraz pracowników urzędu.

 

 

 


Galeria zdjęć:

 

Poprawiony: środa, 31 marca 2010 08:59
 

Czy wiesz, że...

szlakowskaz-mprzez teren gminy Brody wytyczono i oznakowano łącznie ok 136 km szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych?

elektronik sigara