„Z komputerem na TY” – darmowe szkolenia Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow   
poniedziałek, 17 września 2018 14:09

era-komputera-min„Rodzic w Internecie", „Mój biznes w sieci", „Internet dla seniora", „Rolnik w sieci", „Kultura w sieci", „Moje finanse i transakcje w sieci"- takie tytuły będą mieć bezpłatne szkolenia organizowane dla mieszkańców gminy Brody. W dniu 4 września br., Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e – usług".

W ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia dla 100 mieszkańców gminy Brody w wieku powyżej 25 roku życia. Zajęcia (dwa spotkania po 8 godzin) prowadzone będą w 10-osobowych grupach. Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji z zakresu danego bloku tematycznego. Informacja od kiedy będzie się można zapisać na szkolenia pojawi się na stronie internetowej www.brody.info.pl. Dodatkowo w miejscach użyteczności publicznej – w szkołach, sołectwach, ośrodkach zdrowia - będą rozmieszczone plakaty z ogłoszeniem naborów. Pierwszy kurs planowany jest w październiku. Szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.
Projekt będzie realizowany w okresie od września 2018 r. do lutego 2019 r. Jego wartość wynosi 56 tys. zł. Całość kosztów projektu pokryje pozyskana przez gminę Brody dotacja ze środków UE, w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych„ III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
O dalszych działaniach realizowanych w ramach projektu, będziemy informować na bieżąco.

 

znaki-ue-projekt

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2018 14:21