Uroczystość patriotyczna w Kuterach Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
piątek, 14 września 2018 06:53

Kutery-2018-glowneM
   W niedzielę 9 września 2018 roku w Kuterach, na terenie Nadleśnictwa Starachowice, przy pomniku upamiętniającym walkę o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny odbyła się uroczystość upamiętniająca 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

   Organizatorami byli Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Nadleśniczy Nadleśnictwa Starachowice Ryszard Bis oraz organizacje patriotyczne i kombatanckie z terenu Gminy Brody i Powiatu Starachowickiego. Pomnik w Kuterach symbolizuje wspólną walkę o wyzwolenie Ojczyzny spod okupacji hitlerowskiej, którą pomimo wielu różnic ideowych podjęli na terenie Lasów Starachowickich partyzanci z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej. Tradycyjna coroczna uroczystość organizowana z okazji kolejnych rocznic wybuchu II Wojny Światowej przypomina nam, że w imię najważniejszych wspólnych celów możliwa jest współpraca ponad podziałami.

   Na tegoroczną uroczystość przybyli okoliczni mieszkańcy, delegacje brodzkich szkół z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz samorządowych z Sekretarzem Gminy Brody Janem Kosielą, radni, sołtysi, strażacy ochotnicy, delegacja Rady Powiatu Starachowickiego, Policji i Nadleśnictwa Starachowice.

    Polskie Drużyny Strzeleckie reprezentowali Komendant Naczelny gen. dyw. ds. Jan Grudniewski, oraz Zastępca Dowódcy brygady PDS w Kunowie mjr Adam Cebula.
   Obecne były delegacje Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju i Klubu Żołnierzy Rezerwy ze Starachowic, Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych – koło gminne w Brodach oraz Wiceprezes ZP LOK kpt. Witold Kowalski z grupą podopiecznych – kadetów.

   Mszę Świętą polową odprawili kapelani Polskich Drużyn Strzeleckich: ks. Włodzimierz Czerwiński, ks. Jan Mikos, ks. Bolesław Walendzik, ks. Andrzej Barzycki oraz Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubieni ks. Sławomir Rak.

  W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni pod opieką Pań Beaty Kutery i Agnieszki Lotki z programem artystycznym o treści patriotycznej, chłopięcy zespół wokalny "Mali wojacy" ze Stykowa,  pod opieką Pani Justyny Śpiewak z brawurowo wykonaną wiązanką pieśni patriotycznych oraz chłopcy z klas III Gimnazjum w Rudzie w inscenizacji przypominającej bohaterskie losy rotmistrza Witolda Pileckiego. Na koniec wiązankę utworów patriotycznych zaśpiewał Chór Parafialny z Krynek. Po części oficjalnej wszyscy mogli poczęstować się tradycyjną wojskową grochówką.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2018 08:49