Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Jak oczyścić zalew? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Ernest Kumek   
środa, 13 stycznia 2010 13:05

zalew-minCo lato obserwujemy tzw. „zakwit” Zalewu Brodzkiego, którego przyczyną są nadmierne ilości zanieczyszczeń - głównie związków azotu i fosforu. Woda nie nadaje się do kąpieli, co znacznie hamuje rozwój turystyki na naszym terenie. Władze gminy pomimo starań, nie mają podstawy prawnej by samodzielnie oczyścić wody zalewu, ponieważ jego administratorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Liczne rozmowy, wystąpienia do władz tej jednostki oraz petycje do parlamentarzystów nie przyniosły dotąd oczekiwanego rezultatu.

 

 

Centrum turystyczne

Sprawa zalewu poruszona była na minionej sesji Rady Gminy w Brodach. (30 grudnia 2009 r.) Wójt Gminy Brody Andrzej Przygoda szczegółowo przedstawił radnym zaawansowanie prac w tym kierunku. Podkreślił, że ważnym atutem gminy jest Zalew Brodzki. Jego atuty doceniane są przez wielu amatorów sportów wodnych. Są tu dwie przystanie, gdzie można wypożyczyć żaglówki, motorówki, rowery wodne oraz kajaki. Zalew ma także dobrą renomę wśród wędkarzy. Niestety, pełny rozkwit akwenu uzależniony jest od czystości wody.

Szukając poparcia

Problem postanowiono rozwiązać jeszcze za czasów wójta Andrzeja Śliwy. W 2003 roku interweniowano u Wojewody Świętokrzyskiego, starosty, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. O tego czasu gmina jest w stałym kontakcie z RZGW. W 2006 i 2007 roku zostały zorganizowane spotkania w Urzędzie Gminy Brody dot. oczyszczenia zbiornika wodnego. Na spotkania zaproszono m.in. Dyrektora RZGW w Warszawie, Ministra Środowiska, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezesa WFOŚiGW, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz prof. Macieja Zalewskiego z Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk. W 2007 r. wójt  zwrócił się o pomoc do Posła Przemysława Gosiewskiego, który skierował sprawę do Ministra Środowiska. Nie przyniosło to jednak konkretnych korzyści. O poprawie jakości wód zalewu oraz finansowaniu prac z tym związanych, Wójt Gminy Brody - Andrzej Przygoda wraz z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Lipcem, wielokrotnie rozmawiał z Dyrektorem RZGW w Warszawie oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2009 roku z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu oczyszczenia zbiornika, Andrzej Przygoda wystąpił między innymi do: Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Michała Okły, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz kolejny raz do Posła na Sejm RP - Przemysława Gosiewskiego.

Sprawie oczyszczenia zalewu pomógł Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, ponieważ uznał jako priorytetowe dla regionu zadanie pod nazwą: „Ekorozwój Kamiennej-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”. Gmina skorzysta z tej szansy przez to, że we wszystkich miejscowościach wokół zbiornika wykonana jest kanalizacja

 

Nie tylko rozmowy

Gmina nie ogranicza się tylko do dyskusji lub wręczania petycji w sprawie zalewu. W 2005 roku na zlecenie Urzędu Gminy Brody, Kieleckie Towarzystwo Naukowe wykonało opracowanie pn. „Stan zasobów flory i fauny zbiornika wodnego położonego na terenie Gminy Brody i rzece Kamiennej”. W 2008 roku za pośrednictwem Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” działającego przy Urzędzie Gminy w Brodach została opracowana przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie „Analiza stanu czystości wody w zbiorniku Brody Iłżeckie i opracowanie sposobu jego oczyszczenia”, Lecz konieczne okazały się dalsze obserwacje. W 2009 roku rozpoczęły się kolejne, zakrojone na szeroką skalę badania ekosystemu zbiornika finansowane przez RZGW. Prowadzi je Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii (ERCE) w Łodzi działający pod auspicjami UNESCO. Na podstawie tych pomiarów zostanie ustalona przyczyna „zakwitów” oraz opracowana zostanie koncepcja rekultywacji i ochrony zbiornika. Niestety prowadzone badania są uzależnione od pieniędzy zarządcy zalewu.  a ich niedostateczna ilość skutkuje brakiem ciągłości badań. Prowadzi to do ciągłego oddalania się terminu wykonania prac zmierzających do oczyszczenia wód zbiornika.

 

Coś drgnęło?

W kwietniu br. Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firmą Aerator przedstawili ofertę na rekultywację zalewu w Brodach bazującą na nowatorskiej technologii ozonowania. Przedstawiciele gminy oraz „Zębca” odbyli spotkanie z Dyrektorem ds. Zasobów Wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Panią Małgorzata Badowską. Okazało się, że w 2009 roku zarządca zbiornika nie dysponuje środkami finansowymi na kontynuowanie badań oraz, że przedstawiona oferta na oczyszczenie zbiornika nie daje gwarancji na osiągnięcie oczekiwanego efektu jakim jest oczyszczenie wód zbiornika.

Jednak innym się udało.

Wójt Andrzej Przygoda wystąpił do Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Miasta Szczecinek oraz Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z prośbą o udzielenie informacji o skuteczności metody rekultywacji jaką proponuję „Zębiec”. W odpowiedzi uzyskał pozytywne opinie na temat tej technologii.

 

"Czystość zalewu jest dla mnie sprawą priorytetową. Uważam, że może w końcu uda się doprowadzić ten temat do finału jakim będzie woda nadająca się do kąpieli, która przyciągnie do Brodów wielu turystów" – twierdzi wójt Andrzej Przygoda.

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2010 13:49
 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.

elektronik sigara